Polityka prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy Cię, że:

Administrator Twoich danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Marek Madej prowadzący działalność gospodarczą pod firmą inMad, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5170194968, prowadzący serwis internetowy www.inmad.pl

Kontakt z nami w celu uzyskania informacji o danych osobowych.

Możesz skontaktować się z nami za pomocą:

Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, to jest:

Możemy także przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody – o ile nam jej udzielisz (jeśli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę zostaniesz poproszony o jej wyraźne udzielenie).

Dobrowolność podania danych osobowych.

Jeśli zdecydujesz się na złożenie zamówienia, do wykonania umowy potrzebujemy od Ciebie następujących danych osobowych:

Podanie powyższych danych jest dobrowolne, jeśli jednak z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy.

Udostępnianie Twoich danych osobowych podmiotom trzecim.

Twoje dane osobowe udostępniamy:

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje prawa w zakresie przetwarzanych danych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, masz prawo do:

Okres przechowywania danych.

Twoje dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przechowujemy przez czas obowiązywania umowy lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie (jeśli przetwarzamy je na podstawie Twojej zgody), a także po jej zakończeniu w celach:

Logo w stopce
Biuro:
ul. Bursztynowa 101
Głogów Małopolski 36-060

Tel: 669 033 573
Email: [email protected]